Na této stránce bychom se s Vámi rádi podělili o počítačové programy, hry a nápady, které buď vznikly přímo u nás nebo z našeho podnětu nebo s nimiž máme dobré zkušenosti.

Stavebnice GAUDIA - České památky 1 a 2, Římské baziliky

Program - Karfar

Program - Penden

Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky

 

Stavebnice GAUDIA

Řada dřevěných stavebnic GAUDIA umožňuje dětem stavět modely známých historických budov, od památek v naší vlasti, jako je velehradská bazilika, ostravská katedrála, hrady Karlštejn, Křivoklát, Lemberk, Kokořín, Kost a další, až po slavné římské baziliky - chrám svatého Petra ve Vatikáně, sv. Jana v Lateráně, Baziliku Panny Marie Větší (Sněžné) a Baziliku sv. Pavla za Hradbami. Bližší informace o celém projektu se dovíte zde. Součástí stavebnic je návod ke skladbě se stručnou historií 38 předkreslených staveb. Ty však představují pouze náměty ke stavbě, neboť děti by si měly ze stavebnice stavět i mnohé další objekty - vymyšlené i skutečné - a s jejich fotografiemi se hlásit do soutěže o výlet na hrad či zámek. Návod také obsahuje nákresy a stručný popis hlavních architektonických prvků historických staveb.


Program - WINKarfar

Program k vedení všech farních knih - křestní, oddací a úmrtní matriky, knihy prvokomunikantů, biřmovanců, nemocných, konvertitů, apostatů, jednacího protokolu, a také farní knihovny a kartotéky farníků. Výstupy na tiskárnu jsou kompatibilní s tištěnými matrikami, proto lze z programu tisknout opisy matrik. Program také tiskne potvrzení o křtu, sňatku, oznámení o křtu do farnosti místa bydliště a automaticky provádí zápisy o přijatých svátostech do křestní matriky. Vyhledává narozeniny a jmeniny farníků, výročí udělení svátostí a dává přehled o tom, jakou který farník potřebuje pomoc nebo jakou pomoc farnímu společenství nabízí.

Program - WINPenden

Jednoduchý program pro vedení základního pokladního deníku farnosti. Umožňuje vedení účtů pro více farností najednou a jeho výstupy jsou kompatibilní s výstupy požadovanými na biskupství. V současné době je k dispozici nová verze 3.09 aktualizovaná Ing. Janem Naisrem pro rok 2012 pro potřeby ostravsko-opavské diecéze.

Zájemce o tyto produkty odkazuji na firmu TUA.

Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky

KLÁŠTER V LUŽICKÝCH HORÁCH NABÍZÍ POBYTY PRO JEDNOTLIVCE, RODINY I SKUPINY

Klášter Dcer Božské Lásky je v klidné a malebné obci v Jiřetíně pod Jedlovou. Městečko se nachází na úpatí Lužických hor a nabízí bohaté turistické a kulturní možnosti. Krátkodobé pobyty v týdenních cyklech začínají v pondělí obědem a končí opět v pondělí snídaní. Jedná se o nově zrekonstruovaný objekt kláštera, ve kterém je 9 dvoulůžkových pokojů a jeden čtyřlůžkový. Na pokojích je teplá i studená voda. WC, sprchy i koupelna jsou na chodbě. Bližší informace najdete na jejich vlastních webových stránkách.

Jejich adresa a kontakt je:

PENZION Kongregace Dcer Božské Lásky
Klášterní 254
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

telefon/fax: 412 379 350
e-mail: kdbl.jiretin@volny.cz

 

 

Home